ฮีททรานเฟอร์

Heat Transfer

ฮีททรานเฟอร์ ( Heat Transfer )

ฮีททรานเฟอร์ หรือ ฟิล์ม ฮีททรานเฟอร์   คือ รูปแบบการสกรีนรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้บล็อกสกรีนเช่นเดียวกับ ซิล์คสกรีน แต่ การพิมพ์สกรีนทรานเฟอร์จะพิมพ์สกรีนลงบนฟิล์มทรานเฟอร์แทน การสกรีนลงบนผ้าโดยตรง โดยฟิล์มมีสารเคลือบที่ช่วยเป็นตัวกลางการถ่ายเท สี ให้ยึดติดกับเนื้อผ้า เพื่อให้งานพิมพ์สกรีนที่มีคุณภาพ จะต้องทำการแยกบล็อกสกรีนตามจำนวนสีที่ต้องใช้ เช่น ลายที่ออกแบบ ประกอบไปด้วยสามสี คือ สีขาว สีน้ำเงิน สีดำ ต้องทำการแยกบล็อกสกรีนออกเป็น 3 สี แล้วจึงทำนำไปอบร้อน จึงได้ชิ้นงานสำเร็จรูป พร้อมรีดร้อนลงบนเนื้อผ้า

ฮีททรานเฟอร์ (Heat Transfer)

ฮีททรานเฟอร์ หรือ ฟิล์ม ฮีททรานเฟอร์ คือ รูปแบบการสกรีนรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้บล็อกสกรีนเช่นเดียวกับ ซิล์คสกรีน แต่ การพิมพ์สกรีนทรานเฟอร์จะพิมพ์สกรีนลงบนฟิล์มทรานเฟอร์แทน การสกรีนลงบนผ้าโดยตรง โดยฟิล์มมีสารเคลือบที่ช่วยเป็นตัวกลางการถ่ายเท สี ให้ยึดติดกับเนื้อผ้า เพื่อให้งานพิมพ์สกรีนที่มีคุณภาพ จะต้องทำการแยกบล็อกสกรีนตามจำนวนสีที่ต้องใช้ เช่น ลายที่ออกแบบ ประกอบไปด้วยสามสี คือ สีขาว สีน้ำเงิน สีดำ ต้องทำการแยกบล็อกสกรีนออกเป็น 3 สี แล้วจึงทำนำไปอบร้อน จึงได้ชิ้นงานสำเร็จรูป พร้อมรีดร้อนลงบนเนื้อผ้า

ข้อดี

1.ใช้กับเนื้อผ้าได้ทุกชนิด

2. เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็ก – ใหญ่

3. จำนวนการผลิตเยอะ ต้นทุนในการผลิตยิ่งต่ำ

4.ให้สีและลวดลายที่คมชัดและมีอายุการใช้งานที่นาน

ข้อเสีย

1.มีขั้นตอนการผลิต หลายขั้นตอน

2. มีข้อจำกัดในการออกแบบ ต้องทำบล็อกตามจำนวนสี

3. ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างสกรีน

ข้อดี

1.ใช้กับเนื้อผ้าได้ทุกชนิด

2. เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็ก – ใหญ่

3. จำนวนการผลิตเยอะ ต้นทุนในการผลิตยิ่งต่ำ

4.ให้สีและลวดลายที่คมชัดและมีอายุการใช้งานที่นาน

ข้อเสีย

1.มีขั้นตอนการผลิต หลายขั้นตอน

2. มีข้อจำกัดในการออกแบบ ต้องทำบล็อกตามจำนวนสี

3. ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างสกรีน

รับทำฮีททรานเฟอร์

บริษัท วาณิชย์ สปอร์ต บริการรับทำฮีททรานเฟอร์ ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ ป้าย Lable โลโก้ ชื่อ-เบอร์ ตัวอักษร พร้อมบริการ รีดอัดร้อน ด้วยเครื่อง Heat press ครบจบในที่เดียว

รับทำฮีททรานเฟอร์

บริษัท วาณิชย์ สปอร์ต บริการรับทำฮีททรานเฟอร์ ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ ป้าย Lable โลโก้ ชื่อ-เบอร์ ตัวอักษร พร้อมบริการ รีดอัดร้อน ด้วยเครื่อง Heat press ครบจบในที่เดียว

รับทำฮีททรานเฟอร์

บริษัท วาณิชย์ สปอร์ต บริการรับทำฮีททรานเฟอร์ ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ ป้าย Lable โลโก้ ชื่อ-เบอร์ ตัวอักษร พร้อมบริการ รีดอัดร้อน ด้วยเครื่อง Heat press ครบจบในที่เดียว

ฮีททรานเฟอร์ เหมาะสำหรับงานแบบไหน

นิยมใช้ในการทำ ป้าย label ป้ายไซต์ โลโก้ ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก – ใหญ่  ตัวอักษร ชื่อ-เบอร์ บนเสื้อกีฬา เป็นต้น สามารถรีดร้อนบนวัสดุที่ยากต่อการพิมพ์ เช่น หมวกเบสบอลและเสื้อกีฬา การสกรีนฮีททรานเฟอร์รูปแบบนี้ ทำมาเพื่อทดแทน ข้อจำกัดของเฟล็ก ที่ไม่สามารถทำชิ้นงานขนาดเล็กได้ และ ต้องเว้นระยะช่องไฟในการไดคัทหรือตัดด้วยเลเซอร์ นอกจากนี้ฮีททรานเฟอร์ยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแบบ ซิล์คสกรีน และ เฟล็ก อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจ แบบ Print on demand สามารถ พิมพ์สกรีนฟิล์มสำเร็จรูป เตรียมไว้ก่อนได้ เมื่อมีออเดอร์จึงนำไปรีดร้อนบนวัสดุที่ต้องการ ลดการสต็อคของและประหยัดต้นทุนได้ อีกทั้งยังลดเวลาในการผลิตอีกด้วย

ฮีททรานเฟอร์ เหมาะกับงานแบบไหน

นิยมใช้ในการทำ ป้ายlabel ป้ายไซต์ โลโก้ ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก–ใหญ่  ตัวอักษร ชื่อ-เบอร์ บนเสื้อกีฬา เป็นต้น สามารถรีดร้อนบนวัสดุที่ยากต่อการพิมพ์ เช่น หมวกเบสบอลและเสื้อกีฬา การสกรีนฮีททรานเฟอร์รูปแบบนี้ ทำมาเพื่อทดแทน ข้อจำกัดของเฟล็ก ที่ไม่สามารถทำชิ้นงานขนาดเล็กได้ และ ต้องเว้นระยะช่องไฟในการไดคัทหรือตัดด้วยเลเซอร์ นอกจากนี้ฮีททรานเฟอร์ยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแบบ ซิล์คสกรีน และ เฟล็ก อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจ แบบ Print on demand สามารถ พิมพ์สกรีนฟิล์มสำเร็จรูป เตรียมไว้ก่อนได้ เมื่อมีออเดอร์จึงนำไปรีดร้อนบนวัสดุที่ต้องการ ลดการสต็อคของและประหยัดต้นทุนได้ อีกทั้งยังลดเวลาในการผลิตอีกด้วย

วิธีการทำฮีททรานเฟอร์

  1. ทำบล็อกสกรีนขึ้นมา ตามแบบที่ต้องการ
  2. ทำการปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มทรานเฟอร์
  3. จากนั้นนำเข้าเครื่องอบ
  4. ทำซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 ทีละสี จนครบ ได้ตามแบบต้องการ

วิธีการทำฮีททรานเฟอร์

  1. ทำบล็อกสกรีนขึ้นมา ตามแบบที่ต้องการ
  2. ทำการปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มทรานเฟอร์
  3. จากนั้นนำเข้าเครื่องอบ
  4. ทำซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 ทีละสี จนครบ
ฮีททรานเฟอร์

1.ปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มทรานเฟอร์

ฮีททรานเฟอร์

2.แผ่นฟิล์มทรานเฟอร์ที่ได้

ขั้นตอนการทำฮีททรานเฟอร์

3. นำฟิล์มทรานเฟอร์ที่สกรีนแล้วเข้าเครื่องอบ

4.ทำซํ้าครั้งตอน 2 และ 3 

ฮีททรานเฟอร์

1.ปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มทรานเฟอร์

ฮีททรานเฟอร์

2.แผ่นฟิล์มทรานเฟอร์ที่ได้

ขั้นตอนการทำฮีททรานเฟอร์

3. นำฟิล์มที่สกรีนแล้วเข้าเครื่องอบ

4.ทำซํ้าครั้งตอน 2 และ 3 

ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ ต่างกับการผลิตรูปแบบอื่นอย่างไง

รูปแบบการผลิต
ซับลิเมชั่น
สกรีน
Flex
DTG
Heat transfer
การสร้างลวดลาย
- พิมพ์ลายลงบนกระดาษซับลิเมชั่น หมึกพิมพ์จะซึมลงบนเนื้อผ้าผ่านกระบวนการเข้าเครื่องโรลรีดร้อน
-ใช้บล็อคสกรีนในการสร้างลวดลาย ผ่านกระบวนการปาดสีลงบนผ้าโดยตรง
- พิมพ์ลายลงบนแผ่นฟิล์ม โดยกาวจะเป็นตัวกลางยึดเกาะระหว่างเนื้อผ้าและสี
พิมพ์ลายลงบนผ้าโดยตรง
สร้างลวดลายบนบล็อคสกรีนปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มแล้วจึงนำไปรีดร้อน มีกาวเป็นตัวกลาง เช่นเดียวกับ flex
การออกแบบ
- ลายซับซ้อน ไล่สีได้
- 1 สี ต่อ 1 บล็อคสกรีน -ไม่สามารถไล่สีไม่ได้ -ลายไม่ซับซ้อน
- สีเดียว (flex ชนิดตัด) - กี่สี่ก็ได้(flexชนิดปริ้น)
-มีลวดลายที่ซับซ้อน -ไล่สีได้ตามที่ต้องการ
- 1 สี ต่อ 1 บล็อคสกรีน - ไม่สามารถไล่สีได้ -ลายไม่ซับซ้อน
ผ้า
โพลีเอสเตอร์
- ผ้าคอตตอน 100 % -ผ้าไนล่อน
- ผ้าทุกชนิด
- ผ้าคอตตอน 100 %
- ผ้าทุกชนิด
จำนวน
น้อย - มาก
มาก
น้อย - มาก
น้อย
มาก
บล็อค สกรีน
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ใช้
นิยมใช้กับงานประเภท
เสื้อวิ่ง เสื้อกีฬา ยูนิฟอร์ม
เสื้อยืด ถุงผ้า ยูนิฟอร์ม
ป้ายไซต์ โลโก้ เสื้อยืด ถุงผ้า
เสื้อยืด
ทำชื่อเบอร์บนเสื้อกีฬา - ป้ายไซต์ โลโก้

สรุป

ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ VS DTF ต่างกันอย่างไง

DTF ( Direct-to-film) เทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุดที่ไม่ต้องทำบล็อกสกรีน พิมพ์สีและลวดลายลงบนแผ่นฟิล์มโดยตรง ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล คล้ายฮีททรานเฟอร์ แต่ ฮีททรานเฟอร์ จะเป็นการสกรีนลงบนแผ่นฟิล์มแทน แต่มีตัวกลางเป็นแผ่นฟิล์มเช่นเดียวกัน DTF จะสามารถสร้างชิ้นงานที่มีลวดลายที่ซับซ้อนและไล่สีได้ เพราะเป็นการพิมพ์ด้วยการผสมสีหมึก CMYK จึงสามารถไล่สีได้ เหมือนการพิมพ์ลายลงบนกระดาษข้อแตกต่างระหว่างฟิล์มฮีททรานเฟอร์ และ DTF  อีกประการ คือ ฮีททรานเฟอร์สามารถรีดร้อนลงบนเนื้อผ้าได้ทุกสี เพราะมี การลง under-base เพื่อให้สีและลวดลายที่คมชัดและทึบแสง แต่ DTF จะมีความโปร่งแสงมากกว่า ฮีททรานเฟอร์ ทำให้เวลา รีดร้อนลงผ้าสี อาจได้ลวดลายที่ไม่คมชัดและทึบแสงน้อยกว่า ด้านอายุการใช้งาน ฮีททรานเฟอร์ มีอายุการใช้งานนานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

สรุป

ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ VS DTF 

DTF ( Direct-to-film) เทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุดที่ไม่ต้องทำบล็อกสกรีน พิมพ์สีและลวดลายลงบนแผ่นฟิล์มโดยตรง ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล คล้ายฮีททรานเฟอร์ แต่ ฮีททรานเฟอร์ จะเป็นการสกรีนลงบนแผ่นฟิล์มแทน แต่มีตัวกลางเป็นแผ่นฟิล์มเช่นเดียวกัน DTF จะสามารถสร้างชิ้นงานที่มีลวดลายที่ซับซ้อนและไล่สีได้ เพราะเป็นการพิมพ์ด้วยการผสมสีหมึก CMYK จึงสามารถไล่สีได้ เหมือนการพิมพ์ลายลงบนกระดาษข้อแตกต่างระหว่างฟิล์มฮีททรานเฟอร์ และ DTF  อีกประการ คือ ฮีททรานเฟอร์สามารถรีดร้อนลงบนเนื้อผ้าได้ทุกสี เพราะมี การลง under-base เพื่อให้สีและลวดลายที่คมชัดและทึบแสง แต่ DTF จะมีความโปร่งแสงมากกว่า ฮีททรานเฟอร์ ทำให้เวลา รีดร้อนลงผ้าสี อาจได้ลวดลายที่ไม่คมชัดและทึบแสงน้อยกว่า ด้านอายุการใช้งาน ฮีททรานเฟอร์ มีอายุการใช้งานนานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ VS ซิล์คสกรีน ต่างกันอย่างไง

ซิล์คสกรีน จะเป็นการสกรีนลงบนเนื้อผ้าโดยตรง ส่วน ฮีททรานเฟอร์ จะเป็นการสกรีนลงบนฟิล์ม แต่มีขั้นตอนและข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกัน ต้องทำบล็อกสกรีน เช่นเดียวกัน ทนต่อการใช้งานเช่นเดียวกัน เนื่องจากใช้สีและวัสดุที่เหมือนกัน ข้อได้เปรียบของฟิล์มฮีททรานเฟอร์ คือ ลดความเสี่ยงในการสต็อคสินค้า  เหมาะกับธุรกิจแบบ Print on demand เนื่องจาก ฮีททรานเฟอร์ สกรีนลงบนฟิล์ม สามารถเตรียมฟิล์ม เก็บไว้ก่อนได้  เมื่อมีออเดอร์ ค่อยนำไปรีดร้อนบนวัสดุ ที่ต้องการ ลดการสูญเสียและต้นทุนอีกด้วย

ฟิล์มฮีททรานเฟอร์ VS ซิล์คสกรีน

ซิล์คสกรีน จะเป็นการสกรีนลงบนเนื้อผ้าโดยตรง ส่วน ฮีททรานเฟอร์ จะเป็นการสกรีนลงบนฟิล์ม แต่มีขั้นตอนและข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกัน ต้องทำบล็อกสกรีน เช่นเดียวกัน ทนต่อการใช้งานเช่นเดียวกัน เนื่องจากใช้สีและวัสดุที่เหมือนกัน ข้อได้เปรียบของฟิล์มฮีททรานเฟอร์ คือ ลดความเสี่ยงในการสต็อคสินค้า  เหมาะกับธุรกิจแบบ Print on demand เนื่องจาก ฮีททรานเฟอร์ สกรีนลงบนฟิล์ม สามารถเตรียมฟิล์ม เก็บไว้ก่อนได้  เมื่อมีออเดอร์ ค่อยนำไปรีดร้อนบนวัสดุ ที่ต้องการ ลดการสูญเสียและต้นทุนอีกด้วย

แหล่งข้อมูล. screenprintdirect.com    fmexpressions.com

บริการเสริมอื่นๆ

รับผลิตเสื้อวิ่ง เสื้อสำหรับงานวิ่ง เสื้อวิ่งมาราธอน เสื้อกีฬา ทุกประเภท ผลิตเสื้อวิ่งมาแล้วกว่า 100 งาน พร้อมบริการออกแบบเสื้อวิ่งสวยๆในแบบของคุณ ให้มีความพิเศษและพรีเมี่ยมไม่เหมือนใคร เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย คุณภาพส่งออก พร้อมรับผลิตแบบ OEM ด้วยเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมียมตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ อาทิเช่น เสื้อวิ่งที่มีประสิทธิภาพในการระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีและแห้งไวเพื่อให้เหมาะแก่การใส่วิ่งในทุกโอกาส มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ผ่านคัดสรรอย่างพิถีพิถันให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยประสบการณ์ในวงการการ์เม้นท์ โรงงานผลิตเสื้อวิ่ง เสื้อกีฬามามากกว่า 20  ปี

รับผลิตเสื้อวิ่งเสื้อพิมพ์ลาย
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงงานรับผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม  สำหรับพนักงาน เสื้อโปโลบริษัท  เสื้อโปโลพิมพ์ลาย เสื้อโปโลสกรีน  เสื้อโปโลปักโลโก้ พร้อมบริการรับออกแบบเสื้อโปโลในแบบของคุณเอง เราใส่ใจทุกขั้นตอนผลิต คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า การันตีมาตรฐานในการผลิตในระดับส่งออก ได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อโปโล ชุดยูนิฟอร์มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในการทำงานการ์เม้นท์กว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตและแบบแพทเทิร์นที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันและเพิ่มความพรีเมียมของเสื้อโปโลและยูนิฟอร์มบริษัท ให้สะท้อนเอกลักษณ์ขององค์กร ผ่านเทคนิคต่างๆ อาทิ พิมพ์ซับลิเมชั่น การปัก  การสกรีน นอกจากนี้ ยังมีแบบแพทเทิร์นให้เลือกมากกมาย อาทิ เสื้อโปโลคอปก คอวี คอจีน รวมถึงเนื้อผ้าประเภทต่างๆ ให้เลือกสรร และให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์มสำหรับองค์กรของคุณ

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์มพนักงาน
คลิกดูเพิ่มเติม

รับผลิตเสื้อแจ็คเก็ต  เสื้อวอร์ม เสื้อช้อป  เสื้อแจ็คเก็ตกีฬา เสื้อแจ็คเก็ตหาเสียง เสื้อแจ็คเก็ตพนักงาน ทุกประเภท พร้อมบริการรับออกแบบเสื้อแจ็คเก็ต สั่งทำในแบบของคุณเอง ให้มีความพิเศษและพรีเมียมไม่เหมือนใคร เราคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า การันตีมาตรฐานในการผลิตในระดับส่งออก ได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อแจ็คเก็ตให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเวลายาวนาน  นอกจากนี้ ยังมีแบบแพทเทิร์นให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อแจ็คเก็ตคอปก เสื้อแจ็คเก็ตเบสบอล แบบซิปและแบบกระดุม รวมถึงเนื้อผ้าประเภทต่างๆ ให้เลือกสรร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

รับผลิตเสื้อแจ็คเก็ต
คลิกดูเพิ่มเติม

 รับผลิตเสื้อจักรยานทุกประเภท เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำเสื้อจักรยานในแบบของตัวเอง ทั้งในรูปแบบ OEM และลูกค้ารายย่อย ที่สนใจสั่งทำเสื้อจักรยานกลุ่มของตัวเอง โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรผ้า ตามคุณสมบัติที่ต้องการ เพิ่มความแตกต่าง ด้วยรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย อาทิ การพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า ด้วยการพิมพ์ซับลิเมชั่น  เพิ่มชื่อของสมาชิก บนเสื้อด้วยการทำสกรีนในรูปแบบต่างๆ อาทิ สีสะท้อนแสง สามารถมองเห็นในที่มืดได้เพิ่มความปลอดภัยในการขี่จักรยานในที่มืด  เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและคัดสรรวัสดุที่มีมาตราฐาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในการทำงานการ์เม้นท์กว่า 20 ปี

รับผลิตเสื้อจักรยาน
คลิกดูเพิ่มเติม