ซับลิเมชั่น คือ

ข้อดี – ข้อเสีย

วิธีการทำ

ข้อจำกัดต่างๆ

สรุป

การพิมพ์ซับลิเมชั่น SUBLIMATION  คืออะไร

Sublimation (ซับลิเมชั่น) คือ ในทางวิทยาศาสตร์ Sublimation หรือ ซับลิเมชั่น คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งที่มีความหนาแน่นสูงไปสู่สถานะแก๊สที่มีความหนาแน่นตํ่า จะเกิดขึ้นภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยไม่ผ่านกระบวนการละลาย

การพิมพ์ซับลิเมชั่น คือ การพิมพ์ลายลงบนผ้า ด้วยการใช้หลักการวิทยาศาสตร์คือการระเหิด โดยทำให้เกิดกระบวนการดังกล่าวผ่านการให้ความร้อน ตัวกลาง คือ กระดาษ Sublimation ที่อุณหภูมิ 200 – 250 องศาเซลเซียล มักถูกใช้กับวัสดุที่เป็นโพลีเอสเตอร์ อาทิ ผ้าโพลีเอสเตอร์หรือมีวัสดุที่เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ พบได้ในแผ่นรองเม้าส์ แผ่นรองแก้ว 

ข้อดี

1.ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบ

2.ให้สีและลวดลายที่คมชัด

3.อายุการใช้งานที่นาน

4.ทนทานต่อการซักล้าง

ข้อเสีย

1.ใช้ได้กับผ้าโพลีเอสเตอร์เท่านั้น

2.ต้องควบคุมปัจจัยในการผลิตในทุกขั้นตอน

3. รูปแบบของงานไม่หลากหลายเท่า สกรีน และ เฟล็ก

4.หากใช้ผ้าสี สีอาจคลาดเคลื่อนได้ นิยมใช้กับผ้าขาว

การพิมพ์ซับลิเมชั่น SUBLIMATION 

Sublimation (ซับลิเมชั่น)

คือ ในทางวิทยาศาสตร์ Sublimation หรือ ซับลิเมชั่น คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งที่มีความหนาแน่นสูงไปสู่สถานะแก๊สที่มีความหนาแน่นตํ่า จะเกิดขึ้นภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยไม่ผ่านกระบวนการละลาย

การพิมพ์ซับลิเมชั่น

คือ การพิมพ์ลายลงบนผ้า ด้วยการใช้หลักการวิทยาศาสตร์คือการระเหิด โดยทำให้เกิดกระบวนการดังกล่าวผ่านการให้ความร้อน ตัวกลาง คือ กระดาษ Sublimation ที่อุณหภูมิ 200 – 250 องศาเซลเซียล มักถูกใช้กับวัสดุที่เป็นโพลีเอสเตอร์ อาทิ ผ้าโพลีเอสเตอร์หรือมีวัสดุที่เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ พบได้ในแผ่นรองเม้าส์ แผ่นรองแก้ว 

ข้อดี

1.ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบ

2.ให้สีและลวดลายที่คมชัด

3.อายุการใช้งานที่นาน

4.ทนทานต่อการซักล้าง

ข้อเสีย

1.ใช้ได้กับผ้าโพลีเอสเตอร์เท่านั้น

2.ต้องควบคุมปัจจัยในการผลิตในทุกขั้นตอน

3. รูปแบบของงานไม่หลากหลายเท่า สกรีน และ เฟล็ก

4.หากใช้ผ้าสี สีอาจคลาดเคลื่อนได้ นิยมใช้กับผ้าขาว

วิธีการพิมพ์ซับลิเมชั่น

 1. วางแพทเทิร์นและออกแบบกราฟฟิคหรือลาย ตามแพทเทิร์น ที่วางไว้ 
 2. พิมพ์ลายที่ออกแบบลงบนกระดาษซับลิเมชั่น โดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัล หรือเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น โดยเฉพาะ
 3. นำกระดาษที่พิมพ์ลายเรียบร้อยแล้ว มาเข้าเครื่อง Roller heat transfer หรือเครื่องโรล ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิด กระบวนการระเหิด(sublimation) ขึ้น
 4. นำผ้าที่ตัดเตรียมไว้เข้าเครื่องโรลพร้อมกับกระดาษ จะเกิดกระบวนการซับลิเมชั่นขึ้นผ่านตัวกลางคือกระดาษ โดนแบ่งเป็น3ชั้น ประกบกัน ชั้นแรก วางกระดาษพิมพ์ลายและวางผ้าชิ้นประกบทับบนกระดาษให้พอดี แล้วจริงนำเข้าเครื่องโรลให้ความร้อนจนน้ำหมึกแยกออกจากกระดาษและซึมลงผ้า ทั้งนี้หากเป็นพิมพ์ผ้าเป็นหลา ก็สามารถนำกระดาษประกบผ้าทั้งม้วนโรลในทีเดียวได้เลย ไม่ต้องประกบเป็นชิ้น
รับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย

วางแพทเทิร์น ออกแบบลายผ้าตามที่ต้องการ

รับพิมพ์ซับลิเมชั่น

พิมพ์ลายกราฟฟิคลงบนกระดาษ

ทำเสื้อพิมพ์ลาย

นำเข้าเครื่อง Roller heat transfer

ทำเสื้อวิ่งพิมพ์ซับ

ชิ้นงานหลังจากเข้าเครื่องโรล

วิธีการพิมพ์ซับลิเมชั่น

 1. วางแพทเทิร์นและออกแบบกราฟฟิคหรือลาย ตามแพทเทิร์น ที่วางไว้ 
 2. พิมพ์ลายที่ออกแบบลงบนกระดาษซับลิเมชั่น โดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัล หรือเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น โดยเฉพาะ
 3. นำกระดาษที่พิมพ์ลายเรียบร้อยแล้ว มาเข้าเครื่อง Roller heat transfer หรือเครื่องโรล ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิด กระบวนการระเหิด(sublimation) ขึ้น
 4. นำผ้าที่ตัดเตรียมไว้เข้าเครื่องโรลพร้อมกับกระดาษ จะเกิดกระบวนการซับลิเมชั่นขึ้นผ่านตัวกลางคือกระดาษ โดนแบ่งเป็น3ชั้น ประกบกัน ชั้นแรก วางกระดาษพิมพ์ลายและวางผ้าชิ้นประกบทับบนกระดาษให้พอดี แล้วจริงนำเข้าเครื่องโรลให้ความร้อนจนน้ำหมึกแยกออกจากกระดาษและซึมลงผ้า ทั้งนี้หากเป็นพิมพ์ผ้าเป็นหลา ก็สามารถนำกระดาษประกบผ้าทั้งม้วนโรลในทีเดียวได้เลย ไม่ต้องประกบเป็นชิ้น
รับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย

วางแพทเทิร์น ออกแบบลายผ้าตามที่ต้องการ

รับพิมพ์ซับลิเมชั่น

พิมพ์ลายกราฟฟิคลงบนกระดาษ

ทำเสื้อพิมพ์ลาย

นำเข้าเครื่อง Roller heat transfer

ทำเสื้อวิ่งพิมพ์ซับ

ชิ้นงานหลังจากเข้าเครื่องโรล

รับพิมพ์ซับลิเมชั่น Sublimation

บริษัท วาณิชย์ สปอร์ต มีบริการรับพิมพ์ซับลิเมชั่น Sublimation พร้อมรองรับกำลังการผลิตกว่า 20,000 ตัวต่อเดือน พร้อมออกแบบกราฟฟิค 

รับพิมพ์ซับลิเมชั่น Sublimation

บริษัท วาณิชย์ สปอร์ต มีบริการรับพิมพ์ซับลิเมชั่น Sublimation พร้อมรองรับกำลังการผลิตกว่า 20,000 ตัวต่อเดือน พร้อมออกแบบกราฟฟิค 

ข้อจำกัดในการพิมพ์ซับลิเมชั่น 

 • ความร้อนที่ใช้ สำหรับเครื่อง Roller heat transfer ควรอยู่ที่ 200-220 องศาเซลเซียล หากใช้เป็นเคลื่อนเป็นเวลานาน อาจทำให้ความร้อนขึ้นหรือเกินได้ สีที่ได้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ และควรทำความสะอาดแกนของเครื่องโรลก่อนลงงานถัดไป เพื่อจำกัดสีส่วนเกินที่อาจติดมาจากชิ้นงานก่อนได้
 • เพื่อให้ได้สีที่ไม่คลาดเคลื่อน ควรทำลงบนผ้าขาว หากต้องการใช้ในผ้าสีอื่นควรทำการเทสสีหรือแรปสีออกมาก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสีที่ไม่คลาดเคลื่อน
 • ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัล เท่านั้น
 • ควรใช้กับผ้าสำหรับซับลิเมชั่น เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์

การพิมพ์ซับลิเมชั่น กับ การสกรีนแบบอื่นๆต่างกันอย่างไร

รูปแบบการผลิต
ซับลิเมชั่น
สกรีน
Flex
DTG
Heat transfer
การสร้างลวดลาย
- พิมพ์ลายลงบนกระดาษซับลิเมชั่น หมึกพิมพ์จะซึมลงบนเนื้อผ้าผ่านกระบวนการเข้าเครื่องโรลรีดร้อน
-ใช้บล็อคสกรีนในการสร้างลวดลาย ผ่านกระบวนการปาดสีลงบนผ้าโดยตรง
- พิมพ์ลายลงบนแผ่นฟิล์ม โดยกาวจะเป็นตัวกลางยึดเกาะระหว่างเนื้อผ้าและสี
พิมพ์ลายลงบนผ้าโดยตรง
สร้างลวดลายบนบล็อคสกรีนปาดสีลงบนแผ่นฟิล์มแล้วจึงนำไปรีดร้อน มีกาวเป็นตัวกลาง เช่นเดียวกับ flex
การออกแบบ
- ลายซับซ้อน ไล่สีได้
- 1 สี ต่อ 1 บล็อคสกรีน -ไม่สามารถไล่สีไม่ได้ -ลายไม่ซับซ้อน
- สีเดียว (flex ชนิดตัด) - กี่สี่ก็ได้(flexชนิดปริ้น)
-มีลวดลายที่ซับซ้อน -ไล่สีได้ตามที่ต้องการ
- 1 สี ต่อ 1 บล็อคสกรีน - ไม่สามารถไล่สีได้ -ลายไม่ซับซ้อน
ผ้า
โพลีเอสเตอร์
- ผ้าคอตตอน 100 % -ผ้าไนล่อน
- ผ้าทุกชนิด
- ผ้าคอตตอน 100 %
- ผ้าทุกชนิด
จำนวน
น้อย - มาก
มาก
น้อย - มาก
น้อย
มาก
บล็อค สกรีน
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ใช้
นิยมใช้กับงานประเภท
เสื้อวิ่ง เสื้อกีฬา ยูนิฟอร์ม
เสื้อยืด ถุงผ้า ยูนิฟอร์ม
ป้ายไซต์ โลโก้ เสื้อยืด ถุงผ้า
เสื้อยืด
ทำชื่อเบอร์บนเสื้อกีฬา - ป้ายไซต์ โลโก้

สรุป

การพิมพ์ซับลิเมชั่น  นิยมใช้ในงาน รับทำ เสื้อวิ่ง เสื้อกีฬา เสื้อจักรยาน เสื้อโปโล ที่มีกราฟฟิค หรือการออกแบบที่มีลวดลาย ต้องการไล่สี ทั้งนี้ สามารถผลิตในจำนวนน้อยและจำนวนมากได้ โดยใช้เวลาในการผลิตที่เร็วกว่า แบบสกรีน อย่างไรก็ตามการพิมพ์ Sublimation มีข้อจำกัดในการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนในการลงทุนกับเครื่องจักรค่อนข้างสูงกว่า แบบสกรีนการสกรีน  นิยมใช้กับงาน เสื้อยืด เสื้อผ้าร่ม เสื้อโปโล งานที่ไม่มีลวดลายและสีสันเยอะ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในการทำบล็อกสกรีนขึ้นมา 1สี ต่อ 1 บล็อก ไม่สามารถใช้กับงานไล่สีได้ ต้นทุนจะถูกกว่า พิมพ์ซับลิเมชั่น หากผลิตเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าผลิตจำนวนน้อยจะไม่คุ้มค่าทำบล็อกสกรีน ในทางกลับกัน จะคืนทุนเร็วกว่าแบบพิมพ์ซับลิเมชั่นเพราะไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร และสามารถใช้กับได้ผ้าทุกชนิด ทั้งนี้ การผลิตทั้งสองรูปแบบให้ความทนทานเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการซักของผู้ใช้

แหล่งข้อมูลจาก : inkwellnation.com

ข้อจำกัดในการพิมพ์ซับลิเมชั่น 

 • ความร้อนที่ใช้ สำหรับเครื่อง Roller heat transfer ควรอยู่ที่ 200-220 องศาเซลเซียล หากใช้เป็นเคลื่อนเป็นเวลานาน อาจทำให้ความร้อนขึ้นหรือเกินได้ สีที่ได้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ และควรทำความสะอาดแกนของเครื่องโรลก่อนลงงานถัดไป เพื่อจำกัดสีส่วนเกินที่อาจติดมาจากชิ้นงานก่อนได้
 • เพื่อให้ได้สีที่ไม่คลาดเคลื่อน ควรทำลงบนผ้าขาว หากต้องการใช้ในผ้าสีอื่นควรทำการเทสสีหรือแรปสีออกมาก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสีที่ไม่คลาดเคลื่อน
 • ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัล เท่านั้น
 • ควรใช้กับผ้าสำหรับซับลิเมชั่น เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์

สรุป

การพิมพ์ซับลิเมชั่น  นิยมใช้ในงาน รับทำ เสื้อวิ่ง เสื้อกีฬา เสื้อจักรยาน เสื้อโปโล ที่มีกราฟฟิค หรือการออกแบบที่มีลวดลาย ต้องการไล่สี ทั้งนี้ สามารถผลิตในจำนวนน้อยและจำนวนมากได้ โดยใช้เวลาในการผลิตที่เร็วกว่า แบบสกรีน อย่างไรก็ตามการพิมพ์ Sublimation มีข้อจำกัดในการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนในการลงทุนกับเครื่องจักรค่อนข้างสูงกว่า แบบสกรีนการสกรีน  นิยมใช้กับงาน เสื้อยืด เสื้อผ้าร่ม เสื้อโปโล งานที่ไม่มีลวดลายและสีสันเยอะ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในการทำบล็อกสกรีนขึ้นมา 1สี ต่อ 1 บล็อก ไม่สามารถใช้กับงานไล่สีได้ ต้นทุนจะถูกกว่า พิมพ์ซับลิเมชั่น หากผลิตเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าผลิตจำนวนน้อยจะไม่คุ้มค่าทำบล็อกสกรีน ในทางกลับกัน จะคืนทุนเร็วกว่าแบบพิมพ์ซับลิเมชั่นเพราะไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร และสามารถใช้กับได้ผ้าทุกชนิด ทั้งนี้ การผลิตทั้งสองรูปแบบให้ความทนทานเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการซักของผู้ใช้

แหล่งข้อมูลจาก : inkwellnation.com

บริการเสริมอื่นๆ

รับผลิตเสื้อวิ่ง เสื้อสำหรับงานวิ่ง เสื้อวิ่งมาราธอน เสื้อกีฬา ทุกประเภท ผลิตเสื้อวิ่งมาแล้วกว่า 100 งาน พร้อมบริการออกแบบเสื้อวิ่งสวยๆในแบบของคุณ ให้มีความพิเศษและพรีเมี่ยมไม่เหมือนใคร เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย คุณภาพส่งออก พร้อมรับผลิตแบบ OEM ด้วยเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมียมตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ อาทิเช่น เสื้อวิ่งที่มีประสิทธิภาพในการระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีและแห้งไวเพื่อให้เหมาะแก่การใส่วิ่งในทุกโอกาส มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ผ่านคัดสรรอย่างพิถีพิถันให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยประสบการณ์ในวงการการ์เม้นท์ โรงงานผลิตเสื้อวิ่ง เสื้อกีฬามามากกว่า 20  ปี

รับผลิตเสื้อวิ่งเสื้อพิมพ์ลาย
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงงานรับผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม  สำหรับพนักงาน เสื้อโปโลบริษัท  เสื้อโปโลพิมพ์ลาย เสื้อโปโลสกรีน  เสื้อโปโลปักโลโก้ พร้อมบริการรับออกแบบเสื้อโปโลในแบบของคุณเอง เราใส่ใจทุกขั้นตอนผลิต คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า การันตีมาตรฐานในการผลิตในระดับส่งออก ได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อโปโล ชุดยูนิฟอร์มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในการทำงานการ์เม้นท์กว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตและแบบแพทเทิร์นที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันและเพิ่มความพรีเมียมของเสื้อโปโลและยูนิฟอร์มบริษัท ให้สะท้อนเอกลักษณ์ขององค์กร ผ่านเทคนิคต่างๆ อาทิ พิมพ์ซับลิเมชั่น การปัก  การสกรีน นอกจากนี้ ยังมีแบบแพทเทิร์นให้เลือกมากกมาย อาทิ เสื้อโปโลคอปก คอวี คอจีน รวมถึงเนื้อผ้าประเภทต่างๆ ให้เลือกสรร และให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์มสำหรับองค์กรของคุณ

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์มพนักงาน
คลิกดูเพิ่มเติม

รับผลิตเสื้อแจ็คเก็ต  เสื้อวอร์ม เสื้อช้อป  เสื้อแจ็คเก็ตกีฬา เสื้อแจ็คเก็ตหาเสียง เสื้อแจ็คเก็ตพนักงาน ทุกประเภท พร้อมบริการรับออกแบบเสื้อแจ็คเก็ต สั่งทำในแบบของคุณเอง ให้มีความพิเศษและพรีเมียมไม่เหมือนใคร เราคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า การันตีมาตรฐานในการผลิตในระดับส่งออก ได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อแจ็คเก็ตให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเวลายาวนาน  นอกจากนี้ ยังมีแบบแพทเทิร์นให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อแจ็คเก็ตคอปก เสื้อแจ็คเก็ตเบสบอล แบบซิปและแบบกระดุม รวมถึงเนื้อผ้าประเภทต่างๆ ให้เลือกสรร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

รับผลิตเสื้อแจ็คเก็ต
คลิกดูเพิ่มเติม

 รับผลิตเสื้อจักรยานทุกประเภท เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำเสื้อจักรยานในแบบของตัวเอง ทั้งในรูปแบบ OEM และลูกค้ารายย่อย ที่สนใจสั่งทำเสื้อจักรยานกลุ่มของตัวเอง โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรผ้า ตามคุณสมบัติที่ต้องการ เพิ่มความแตกต่าง ด้วยรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย อาทิ การพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า ด้วยการพิมพ์ซับลิเมชั่น  เพิ่มชื่อของสมาชิก บนเสื้อด้วยการทำสกรีนในรูปแบบต่างๆ อาทิ สีสะท้อนแสง สามารถมองเห็นในที่มืดได้เพิ่มความปลอดภัยในการขี่จักรยานในที่มืด  เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและคัดสรรวัสดุที่มีมาตราฐาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในการทำงานการ์เม้นท์กว่า 20 ปี

รับผลิตเสื้อจักรยาน
คลิกดูเพิ่มเติม